English
پارسی

درب های ضد حریق

 در هر ساختمان برای تأمین فرصت لازم برای افراد برای فرار از آتش سوزی و نیز برای تأمین محافظت لازم برای سازه و اجزای ساختمان، جدا سازی¬های لازم در ساختمان به وسیله ساختارهای مقاوم در برابر آتش (مانند دیوارهای مقاوم در برابر آتش) صورت می گیرد. چنانچه به بازشوهایی برای تردد در این دیوارها نیاز باشد، بالطبع این بازشوها باید به وسیله درهای ضد حریق بسته شوند که عملکرد مناسبی در زمان آتش سوزی از خود نشان دهند. درهای ضد حریق برای جلوگیری یا تأخیر انداختن گسترش حریق و دود و در نتیجه برای ایمنی جانی در برابر آتش نقش بسیار مهمی ایفا می نمایند و باید به جزئیات و عملکرد صحیح آنها توجه کامل صورت گیرد.

 

با استناد ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 112 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ، درب ضد حریق استاندارد دری است که با انجام «آزمایش حریق استاندارد» حائز شرایط مقاومت و محافظت در برابر حریق متناسب با محل استقرار خود باشد و مجموعه‌اي است از عناصر شامل لنگه در، چارچوب، يراق‌آلات و ديگر اجزایی كه مجموعاً یک درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را  تأمین می‌نماید. زمان محافظت مورد نیاز در برابر آتش مطابق با مقررات و آیین نامه های ساختمانی مرجع تعیین می شود. طبق تعریف، مدت زماني كه يك در ضد حریق، مطابق با آزمون استاندارد قادر به حبس كردن آتش باشد، درجه‌بندي محافظت در برابر آتش آن است که بر حسب ساعت يا دقيقه بیان مي‌شود.

 

این مجموعه با استفاده از الزامات و اطلاعات ارائه شده در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمانها در برابر آتش (نشریه 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)، ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 112 ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ 1371 و سایر آیین نامه های معتبر داخلی و بین المللی در مورد درهای ضد حریق تهیه شده است و نحوه کنترل آنها در پروژه های ساختمانی را مشخص می نماید.

 

فقط درهایی می‌توانند به عنوان در ضد حریق برای محافظت بازشوها مورد استفاده قرار گیرند که عین نمونه کامل آنها آزمایش شده و درجه محافظت آنها مطابق با یکی از استانداردهای معتبر آزمون مقاومت در برابر آتش تعیین شده باشد.

نمونه کامل به دری گفته می‌شود که دارای قاب، وسایل قفل و بست، سطوح شیشه‌خور (در صورت وجود)، ملزومات و قطعات مربوطه‌ (به همان صورتی که در بازشوی مورد نظر نصب می‌گردد) باشد. درهای ضد حریق باید به طور کامل و تماماً پیش‌ساخته به محل منتقل شوند و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه‌دار سازد، قابل نصب باشند.

تماشاخانه تصویر

گالری تصاویر

اطلاعات تماس

  • آدرس شرکت: اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از شهرک مهدیه و کوی صنعتگران، انتهای خیابان 12 بهمن، گروه صنعتی اسپادانا
  • تلفن همراه: 09131106552
  • ایمیل: